Modul III: Moderní dějiny

Od Velké francouzské revoluce po první světovou válku

Od 18. do 19. století.

I. výukový den modulu (16. 3. 2024)

Obecné moderní dějiny I. (1789-1848)

10:00 až 11:30

Národy a nacionalismus

11:40 až 13:10

České moderní dějiny I.

14:10 až 15:40

Jaro národů 1848

15:50 až 17:20

II. výukový den modulu (23. 3. 2024)

Obecné moderní dějiny II. (1849-1914)

10:00 až 11:30

Koloniální impéria

11:40 až 13:10

České moderní dějiny II.

14:10 až 15:40

Vznik Rakouska-Uherska

15:50 až 17:20

III. výukový den modulu (6. 4. 2024)

Dějiny feminismu a emancipace

10:00 až 11:30

První světová válka

11:40 až 13:10

Seminář k obecným moderním dějinám

14:10 až 15:40

Seminář k českým moderním dějinám

15:50 až 17:20

Přejít nahoru