Modul IV: Soudobé dějiny

Od první světové války po současnost

20. století až do současnosti.

I. výukový den modulu (13. 4. 2024)

Obecné soudobé dějiny I.

10:00 až 11:30

Specializační přednáška

11:40 až 13:10

České soudobé dějiny I.

14:10 až 15:40

Specializační přednáška

15:50 až 17:20

II. výukový den modulu (20. 4. 2024)

České soudobé dějiny II.

10:00 až 11:30

Specializační přednáška

11:40 až 13:10

České soudobé dějiny III.

14:10 až 15:40

Environmentální dějiny

15:50 až 17:20

III. výukový den modulu (27. 4. 2024)

Obecné soudobé dějiny II.

10:00 až 11:30

Specializační přednáška

11:40 až 13:10

Obecné soudobé dějiny III.

14:10 až 15:40

Specializační přednáška

15:50 až 17:20

IV. výukový den modulu (4. 5. 2024)

Gender history

10:00 až 11:30

Seminář k českým soudobým dějinám

11:40 až 13:10

Třetí svět

14:10 až 15:40

Exkurze soudobé dějiny

15:50 až 17:20

Přejít nahoru