FAQ

Zde naleznete nejčastěji kladené dotazy k přípravným kurzům. Pokud jste nenašli odpověď na dvou otázku, nebojte se nám napsat!

Otázky týkající se přijímacího řízení nebo studentského života naleznete v FAQ na hlavním spolkovém webu.

Přípravné kurzy jsou sérií přednášek, seminářů a exkurzí, jež si kladou za cíl připravit uchazeče o studium hisotrických oborů nejen na FF UK na přijímací řízení. Kurzy jsou vhodné též pro studující, jež čeká maturitní zkouška z dějepisu, či při širokou veřejnost.

Během téměř pěti měsíců se účastníci*ice seznámí s výukou vysokoškolského typu, jež se sestáva z obecných přednášek, specializačních přednášek, seminářů a exkurzí. Výuka je organizovaná do čty základních, periodicky laděných bloků – středověk, novověk, moderní dějiny a soudobé dějiny. 

Lektory*ky pochází z řad studujících magisterských a doktorandských historických programů na FF UK. Jedná se o studenty a studentky, kteří si sami v nedávné době úspěšně prošli přijímacím řízením a během studia nabrali cenné zkušenosti, jež rádi předají uchazečům*kám přípravných kurzů. Lektoři*ky navíc vyučují pouze ty přednášky a semináře, které spadají do jejich odborného zaměření. 

Přípravné kurzy jsou jedním z dlouhodobých projektů Spolku studentů historie FF UK, neformálně též zvaného FFabula. Vedení spolku každoročně pověřuje organizací kurzů přípravkový tým, jenž kurzy zajišťuje. Lektoři*ky pak často pochází právě z řad členstva spolku. 

Přípravné kurzy jsou hlavní příjmovou činností Spolku studentů historie FF UK, jenž s výdělky nakládá několika způsoby. Z výdělků jsou placeni lektoři*ky, které během kurzů potkáte. Spolek jim tak poskytuje nejen možnost získat první pedagogickou praxi, ale také získat férový přivýdělek ke studiu. Totéž platí pro dozory a technickou podporu, která je přítomna na každém výukovém dni. Ze zbytku výdělků spolek poté dotuje akce, jež pořádá pro své členstvo, mimospolkové účastníky*ice i veřejnost – proplácí vstupné na exkurzích, hradí pronájmy prostor, nakupuje předměty nezbytné pro svůj chod nebo pro pořádání rozličných akcí, vč. seznamovacích kurzů. Díky prostředkům získaným přípravnými kurzy spolek mohl zajistit také nákup techniky, jež je potřebná pro hybridní pořádání přípravných kurzů nebo pro pořizování záznamů z jeho akcí. Stranou nezůstávají ani příspěvky na charitativní projekty nebo drobné investice kupříkladu do tisku spolkového studentského časopisu Obscura. Peníze z přípravek nám pomáhají plnit i reprezentativní funkci spolku – vyrábíme za ně merch, který poté distribuujeme na akcích typu Den otevřených dveří FF UK, nebo za ně kupujeme věnce a kytice, jež každý rok pokládáme u památníků během pietních aktů 17. listopadu.

Členové*ky organizačního týmu přípravek nebo členové*ky orgánů spolku nejsou za svou službu nijak honorováni – všechny prostředky investujeme zpět do členstva a do kultivace studentského života na FF UK.

Přejít nahoru