Baroko: nebe - peklo - ráj

Specializační přednáška, která vám na základě exkurzí do narativních pramenů nabídne vhled do myšlenkového světa barokního člověka. Řeč bude o utrpení, smrti, víře i humoru: zkrátka o všem, s čím se badatel setká při studiu dobové mentality. Audioukázka dobové písňové tvorby included!

 

Kristina Kupková

V současnosti studuje 3. ročník magisterského navazujícího studia dvouoboru České dějiny v evropském kontextu a Český jazyk a literatura. Doménou jejího badatelského zájmu jsou kulturní a církevní dějiny (primárně raného novověku). V bakalářské práci se věnovala reformám tridentského koncilu a jejich uplatňování na území pražské a mohučské arcidiecéze a nyní se v práci diplomové pokouší úže propojit své obory při zkoumání obrazu českých zemských patronů v hagiografiích přelomu 16. a 17. století.

Jelikož ji kultura a zajímá obecně a nerada se váže k jednomu období, ve volném čase si čte o uměleckém (obzvláště literárním) životě první dekády 20. století (#milujemeIgnátaHerrmanna) a užívá si filmy pro pamětníky.

Přejít nahoru