Obecný středověk - Západ II (900 -1250)

Přednáška se zaměří na stěžejní události světových dějin západní Evropy v letech cca 900-1250. V oblasti Svaté říše římské si představíme otonskou dynastii v kontextu domácí i mezinárodní politky. Prostor bude věnován také boji o investituru a štaufské dynastii na trůně Svaté říše římské. Ve Francii si přiblížíme vzestup dynastie Kapetovců. Posledním okruhem bude anglické království, kde se přednáška dotkne nástupu Viléma Dobyvatele na trůn a volně bude pokračovat politikou panovníků z rodu Plantagenetů. 

Bára Řehořová

Jsem studentkou 4. ročníku bakalářského studia historie a germanistiky, mám za sebou státnice z historie a plánuji pokračovat magistrem na ústavu českých dějin. Mým zájmem je hlavně dlouhé 19. století v habsburské monarchii. A v bakalářské práci jsem pracovala s novinovými články korunního prince Rudolfa a analyzovala jeho názory na stav monarchie. 

Přejít nahoru