Dějiny každodennosti

V tomto semináři probereme dějiny každodennosti. Tento přístup se objevil v 2. pol. 20.
století a souvisel se snahou poznat dějiny zdola. Podíváme se na to, jaké možnosti nabízí
výzkum každodenního života, i jaká jsou s tím spojena úskalí. Hlavní část semináře zaměříme
na dějiny 19. století, ale dojde i na každodenní život v režimech 20. století.
Součástí semináře i četba česky psaného textu.

Miroslav Vašík

Miroslav Vašík je doktorand Ústavu českých dějin FF UK. Ve svém disertačním výzkumu se
zabývá každodenní zkušeností studentů v polovině 19. století. Na FF UK studoval též
bakalářské a magisterské studium. Přípravné kurzy Spolku studentů historie sám absolvoval
v roce 2015, několik let byl též členem vedení spolku. Ve svém volném čase rád chodí po horách a poznává daleké kraje.

Přejít nahoru