Dějiny Univerzity Karlovy

V této specializační přednášce se podíváme podrobněji na dějiny Univerzity Karlovy v období po vydání
Kutnohorského dekretu po její kompletní transformaci v důsledku předání do rukou jezuitů v roce 1622.
V přednášce bude představena základní struktura univerzity, její hospodářská složka a právní zakotvení
v celospolečenském systému. Představeny budou významné osobnosti spjaté s univerzitou, a to jak

v řadách pedagogů, tak i studentů. V rámci přednášky také bude nastíněn systém celozemského
partikulárního školství, který byl do značné míry s univerzitou spjat.

Daniel Šťastný

Vystudoval bakalářský obor historické vědy na FF MUNI. Nyní studuje třetím rokem nMgr. obor České dějiny v evropském kontextu na UČD FF UK. Ve svých pracích se věnuje dějinám vybraných středočeských měst v raném novověku. V tomto kontextu se specializuje na fenomény školství, hospodářství a městské správy. Mimo běhání po FF ho lze zastihnout na MFF UK. Tam pracuje jako vědecký pracovník v
laboratoři studií pokročilého multimediálního vzdělávání. Jeho hlavním chlebodárcem je OGAP MFF, kde pracuje jako administrátor projektů MSCA Fellowships CZ a MŠMT INTEREXCELLENCE.

Přejít nahoru