Český novověk - II

Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s nejzásadnějšími momenty českých dějin od konce
třicetileté války do nástupu Leopolda II. Zaměříme se jak na vývoj politický (války s Turkem, válka o
dědictví rakouské, osvícenská vládou Marie Terezie a Josefa II.), náboženský a konfesionální (v
souvislosti se specializační přednáškou Baroko: Nebe – Peklo – Ráj), tak na problematiku
hospodářsko-sociální (selské bouře).

Kristina Kupková

V současnosti studuje 3. ročník magisterského navazujícího studia dvouoboru České dějiny v evropském kontextu a Český jazyk a literatura. Doménou jejího badatelského zájmu jsou kulturní a církevní dějiny (primárně raného novověku). V bakalářské práci se věnovala reformám tridentského koncilu a jejich uplatňování na území pražské a mohučské arcidiecéze a nyní se v práci diplomové pokouší úže propojit své obory při zkoumání obrazu českých zemských patronů v hagiografiích přelomu 16. a 17. století.

Jelikož ji kultura a zajímá obecně a nerada se váže k jednomu období, ve volném čase si čte o uměleckém (obzvláště literárním) životě první dekády 20. století (#milujemeIgnátaHerrmanna) a užívá si filmy pro pamětníky.

Přejít nahoru