Jaro národů 1848

Rok 1848 patří bezpochyby mezi nevýznamnější milníky (moderních) evropských dějin. Rok během, kterého
došlo k podstatným bouřím ve většině evropských národů, a během kterého byly vzneseny zásadní požadavky na
liberalizaci veřejného prostoru a emancipaci národů i jednotlivce. Tato tematická přednáška se ve své první
polovině zaměří na příčiny (sumarizování poznatků z předchozích kurzů), průběh a důsledky revoluce 1848
v evropských zemích (Itálie, Francie, Německo). Druhá část pak bude věnována událostem, ke kterým došlo
v habsburské monarchii, ve Vídni, v Praze i Uhrách. Hlavním předmětem našeho zájmu budou především
politické proměny, okrajově se však dotkneme i širších kulturních a sociálních dopadů.

Petra Hanáková

Jsem studentkou oborů Historie-české dějiny v evropském kontextu a Germanistika. Zajímám se tedy především
o kulturní, sociální a literární dějiny osvícenství a počátku národního obrození v německojazyčném prostoru, což
jsou v tomto období i české země. Moje srdcové záležitosti jsou především Josef II. a jeho reformy a německá
(hlavně braková) literatura pozdního osvícenství.

Přejít nahoru