Exkurze: Praha Viklefova a Husova

 Význam pražského souměstí jako centra přemyslovského i lucemburského státu asi není třeba

připomínat. Jako sídlo univerzity a vzdělanostní centrum střední Evropy sehrála zcela zásadní roli

z hlediska šíření učení Jana Viklefa v české kotlině na přelomu 14. a 15. století. Univerzitní prostředí,

jehož nejznámějšími zástupci jsou Jan Hus a Jeroným Pražský, silně ovlivnilo husitské hnutí, bouřlivý

průběh husitských válek se pak nemalou měrou rovněž podepsal na tváři české metropole. Cílem této

exkurze je jednak názorně představit šíření viklefismu a genezi husitského hnutí na místech, kudy

aspoň lehce „kráčely dějiny“, jednak nastínit proměny pražského obyvatelstva a architektonického

vývoje ve vrcholném a pozdním středověku. Ani starší středověk však jistě nezůstane stranou,

protože Staré i Nové Město, kde se budeme pohybovat, k výkladovému spojení těch nejstarších

vrstev s těmi nejnovějšími přímo vybízí.

 

Místo srazu: pro ty, kteří dorazí později, bude sraz před budovou Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1
(Staré Město); pravděpodobně se ale spolu vypravíme všichni od FF UK
Doprava na místo: metrem (linka A – Staroměstská a odtud pěšky přes Kaprovu ul. a Staroměstské
náměstí, linka B – Náměstí republiky, linka A i B – Můstek), tramvajové linky na Náměstí republiky č
Termín: 17. 2. 2024
Čas: 15:50-17:20

 

Martin Wolf

Jsem studentem 3. ročníku magisterského studia na Ústavu českých dějin, studuji obor České dějiny
v evropském kontextu, zaměřuji se na starší dějiny. V bakalářském studiu jsem navštěvoval též obor
Dějiny antické civilizace na ÚŘLS. Specializuji se především na pozdní středověk, mým hlavním
zájmem obecně jsou kulturní dějiny středověku. Především do období pozdního středověku je také
zasazena moje diplomová práce, jež se dotýká otázek národnosti, jinakosti a stereotypů ve
středověkých pramenech. Velice se ale zajímám o celý český středověk, o středověkou architekturu,
knižní kulturu a výtvarné umění obecně.

Přejít nahoru