Obecné informace

Časová dotace

Všechny přednáškové dny mají pevně stanovený harmonogram.* Výuka začíná v 10:00 a končí v 17:20. Obědová pauza trvá od 13:10 do 14:10.

*Změny v harmonogramu jsou vyhrazeny a budou účastníkům*icím ohlášeny v dostatečném předstihu.

Dopolední program
 • 10:00–11:30
  Přednáška
 • 11:30–11:40
  Přestávka
 • 11:40–13:10
  Seminář / specializační přednáška
Odpolední program
 • 14:10–15:40
  Přednáška 
 • 15:40–15:50
  Přestávka 
 • 15:50–17:20
  Seminář / specializační přednáška

Kde se vyučuje

Výuka probíhá prezenčně i distančně. Všechny přednášky i semináře pořádáme v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy přímo v učebnách, kde obvykle probíhá výuka historie. Přednáškovou část kurzů streamujeme přes platformu Microsoft Teams, a proto je možné se části kurzů účastnit i distančně, což je výhodně zejména pro mimopražské zájemce*kyně. Semináře jsou založené na aktivním zapojení účastníků kurzu do výuky, a proto se budou odehrávat pouze prezenčně.

Konkrétní rozpis učeben, kde se vyučují prezenční kurzy, naleznete v sekci moduly.

Přejít nahoru