Mezi východem a západem - Křížové výpravy a Byzanc

Specializační přednáška přiblíží události především prvních čtyř křížových výprav, v kontextu k byzantským dějinám. Studenti dostanou předem k pročtení krátké úryvky z pramenů, se kterými se bude dále pracovat na hodině. Poslední půlhodina bude věnována narativu křížových výprav v moderní kultuře. Zde se zaměříme především na film Království nebeské od Ridleyho Scotta. 

Martin Wolf

Jsem studentem 3. ročníku magisterského studia na Ústavu českých dějin, studuji obor České dějiny
v evropském kontextu, zaměřuji se na starší dějiny. V bakalářském studiu jsem navštěvoval též obor
Dějiny antické civilizace na ÚŘLS. Specializuji se především na pozdní středověk, mým hlavním zájmem obecně jsou kulturní dějiny středověku. Především do období pozdního středověku je také zasazena moje diplomová práce, jež se dotýká otázek národnosti, jinakosti a stereotypů ve
středověkých pramenech. Velice se ale zajímám o celý český středověk, o středověkou architekturu, knižní kulturu a výtvarné umění obecně.

Přejít nahoru