Přípravné kurzy SSH FF UK

Série kurzů určená pro přípravu k maturitě či přijímacímu řízení na historické obory vysokých škol

Přípravné kurzy jsou projektem Spolku studentů historie FF UK, který si klade za cíl pomoci maturantům*kám a uchazečům *kám o studium historických oborů na českých vysokých školách úspěšně splnit maturitní i přijímací zkoušky. Čtyřměsíční cyklus lekcí vyučují studenti*ky magisterských a doktorských historických programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v jejíchž prostorách kurzy i probíhají. Dočíst se více…

Náplň kurzů

Celé přípravky postihují dějiny od počátku středověku po soudobé dějiny, tj. od 5. do 21. století, přičemž se věnují nejen politickým dějinám, ale také těm sociálním, hospodářským, vojenským či kulturním. Kurz je možné absolvovat vcelku anebo zakoupit vybrané, periodicky zaměřené moduly:

Studující se pomocí přednášek, seminářů a exkurzí seznámí s nejvýznamnějšími dějinnými milníky nejen českých dějin, ale také těch evropských a světových. Důraz je kladen jak na faktografii, tak na představení nejdůležitějších historiografických konceptů a teorií, s nimiž se studující budou po přijetí na vysoké školy setkávat během výuky. Kurzy svou strukturou simulují vysokoškolskou výuku a jsou zakončeny vzorovými přijímacímu zkouškami.

Lektoři*ky

Všechny kurzy vyučují studující magisterských a doktorských historických programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Kurzy jsou pro mne vhodné, pokud:

Přejít nahoru