Koloniální impéria

Ve této specializační přednášce se podíváme na budování a vývoj koloniálních impérií v době
dlouhého 19. století. Seznámíme se s koloniálními impérii Velké Británie, Francie, Německa,
Itálie a Belgie. Zaměříme se také na některé největší excesy spojené s budováním těchto
impérií (Belgické Kongo, Velké indické povstání, Mahdího povstání, Beninský bronz).

Pavel Petric

Jsem studentem doktorského studia na Ústavu českých dějin. Odborně se zabývám
tuberkulózou jako politicko-vědeckým problémem na přelomu 19. a 20. století v prostoru
Rakouska-Uherska s přesahem do Německa. Zároveň se věnuji rozdílům v percepci
tuberkulózy mezi kontinentální Evropou a Britskými ostrovy. Mým sekundárním tématem je
využití počítačových her ve výuce dějepisu.

Přejít nahoru