České soudobé dějiny I

 Přednáška se zaměřuje na období let 1914 (od vypuknutí první
světové války) až do roku 1969 (srpnové události a jejich důsledky). Zvláštní
důraz pak bude kladen na osmičkové roky, tj. 1918, 1938, 1948 a 1968 včetně toho,
co jim předcházelo a co následovala. Nebude však chybět ani vhled to
hospodářských a sociálních dějin společně s informacemi o tom, co se dělo
v daném období v kultuře.

Přednáška si klade za cíl komplexně pojmout dějiny daného
období a zprostředkovat stručně ale zároveň důkladné množství informací.

Eliška Farová

Na bakaláři vystudovala obecnou historii a následně studium zakončila magistrem na Ústavu českých dějin na FF UK se specializací na moderní a soudobé české dějiny. Mezi její odborné zájmy patří sociální dějiny, dějiny žen a venkova, gender history a dějiny školství.

Přejít nahoru