Modul II: Novověk

Od objevení Ameriky po Velkou francouzskou revoluci

Od 16. do 18. století.

I. výukový den modulu (24. 2. 2024)

Obecný novověk I.

10:00 až 11:30

Specializační přednáška

11:40 až 13:10

Český novověk I.

14:10 až 15:40

Dějiny univerzit

15:50 až 17:20

II. výukový den modulu (2. 3. 2024)

Obecný novověk II.

10:00 až 11:30

Francouzská revoluce

11:40 až 13:10

Český novověk II.

14:10 až 15:40

Baroko

15:50 až 17:20

III. výukový den modulu (9. 3. 2024)

Reformace

10:00 až 11:30

Dějiny Pruska

11:40 až 13:10

Seminář k českým dějinám

14:10 až 15:40

Seminář k obecným dějinám

15:50 až 17:20

Přejít nahoru