Třetí svět

Třetí svět se během studené války stal jedním z kolbišť Západu a Východu. Nově vznikající státy
v Africe a Asii, které se často potýkaly s nedostatečnými zdroji, chybějící infrastrukturou a křehkou
ekonomickou situací, se brzy dostaly do hledáčku obou bloků. Přednáška si klade za cíl nastínit
průběh studené války ve státech třetího světa. V této souvislosti se pokusí studentům přiblížit
především vliv Spojených státu a Sovětského svazu, v těchto zemích. Během přednášky bude brán
zřetel i na aktivitu těchto států samotných a na význam Hnutí nezúčastněných států. Dále bude cílem
přiblížit země Třetího světa jako tzv. menší hráče, kteří se snažili vést nezávislou zahraniční politiku a
do jisté míry tím ovlivňovali globální dění.

Tematické okruhy:

Co je to Třetí svět?
Dekolonizace
Hnutí nezúčastněných států
Postkoloniální vztahy globálního severu a jihu

Jakub Mazanec

Je momentálně studentem 5. ročníku doktorského studia na Ústavu světových dějin FF UK (obor Historie – obecné dějiny), které se snaží během letošního jara dokončit. Dále působí na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a spolupracuje například s Post Bellum – Pamětí národa. Zabývá se problematikou vodních zdrojů v mezinárodních vztazích a obdobím studené války v prostoru Afriky. Jeho hlavním tématem je v současnosti technopolitika uplatňovaná během 60. let státy východního a západního bloku v oblasti (vodohospodářského) rozvoje Ghany. Absolvoval řadu stáží například v Nordiskaafrika Institut v Uppsale, Eindhoven University of Technology či na MZV ČR.

Přejít nahoru