Arabský svět a počátky islámu

Během této tematické přednášky se podíváme na charakter arabské společnosti před vznikem islámu a faktory ovlivňující jeho přijetí a postupné šíření. Seznámíte se se základní problematikou terminologie výzkumu neevropských dějin tohoto období, kulturními aspekty předislámského Arabského poloostrova a základy fungování beduínské společnosti. Probereme společně základní pojmy týkající se islámu v kontextu islámské společnosti a rozebereme si i rozdíl mezi náboženským narativem a možnými historickými skutečnostmi.

 

 

Tematické okruhy:

1)     Dynamika arabské společnosti před vznikem islámu

2)     Monoteismus na Blízkém východě

3)     Okolnosti vzniku islámu

4)     Vztah společnost – náboženství

Karolína Švandová

V současné době studuji 1. ročník doktorského studia Blízkovýchodních studií na Katedře Blízkého východu, jsem absolventkou bakalářské Historie a Arabistiky a magisterských Blízkovýchodních studií se zaměřením na dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky. Již několik let se zabývám intelektuálními dějinami muslimské společnosti mamlúckého sultanátu v období 14.-15. století. Svůj výzkum stavím především na studiu paleografických materiálů arabského rukopisného dědictví, přičemž ve své disertační práci se věnuji dílu a intelektuálnímu životu jednoho z nejvýznamnějších granadských matematiků, Abū al-Ḥasana al-Qalṣādīho (1412-1486).

Přejít nahoru