Obecné soudobé dějiny III

 Přednáška navazuje na předchozí v období détente během 70. let. Toto období přineslo potenciál pro

navázání spolupráce mezi Východem a Západem, posílení Západní Evropy nyní integrované do ES.

Stejně tak ve světě zuřila válka ve Vietnamu a mnohé lokální konflikty v Africe a Latinské Americe.

Přednáška bude pokračovat 80. léty spojenými s posledním vzepětím studené války a poté jejím

postupným koncem, stejně jako rozpadem SSSR a vzestupem Amerického unipolarismu, kterému

bude věnována specializační přednáška. V rámci této přednášky se také zaměříme na období

transformace na počátku 90. let.

Vojtěch Šimák

Dokončil jsem magisterské studium na Ústavu světových dějin se specializací v nejnovějších dějinách a v současnosti pokračuji na studiu doktorském. Ve své diplomové práci jsem se věnoval terorismu v Itálii a Irsku v období těsně po první světové válce. Nyní se zaměřuji na výzkum politického násilí a
terorismu po druhé světové válce v regionu středovýchodní a východní Evropy. Zároveň také pracuji jako kurátor vexilologie na Vojenském historickém ústavu. Krom historie mezi mé koníčky patří čtení i psaní fantasy a sci-fi, deskovky, larp a v neposlední řadě vaření. Na přípravkách učím dějiny druhé půlky 20. století se zaměřením na Studenou válku a post-studenoválečnou transformaci v 90. letech.

Přejít nahoru