Obecné moderní dějiny I (1789-1848)

Cílem přednášky je obsáhnout základní faktografii a osvětlit posloupnost a návaznost dějinných událostí v období od Velké francouzské revoluce po revoluci 1848, a to v evropském prostoru. Kurz se bude věnovat primárně politickým a diplomatickým dějinám Evropy s přihlédnutím k dějinám vojenským, intelektuálním a kulturním. Posluchači*ce bude představeno dobové mocenské uspořádání, politické poměry, vojenské konflikty a myšlenkové i umělecké proudy významně ovlivňující evropské kulturní a intelektuální prostředí. Předmětem výkladu bude zahraniční reakce na Velkou francouzskou revoluci, revoluční a napoleonské války, Vídeňský kongres, porevoluční Evropa, počátek evropského koncertu velmocí a cesta k revolucím 1830 a 1848. Doporučení na odbornou i volnočasovou četbu, filmy, seriály a trocha napoleonkového fetišismu included! 

Lucie Dvořáková

Jsem absolventkou bakalářského oboru Historie – evropská studia na FF UK, kde jsem úspěšně obhájila bakalářskou práci na téma Vídeňského kongresu. Od něj jsem se posunula k lidskoprávní problematice a evropského abolicionismu na přelomu 18. a 19. století. Aktuálně jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia historie na Ústavu světových dějin a Ústavu politologie (ano, jeden obor mi nestačil). Ve volném čase se věnuji sběratelství, ráda cestuji, fotím, vařím a mou vášní je poznávání plodů české i světové divadelní a filmové kultury.

Přejít nahoru