Dějiny feminismu

Co nám přinesl feminismus? Kolik měl vln a dalo by se na nich surfovat? V rámci této přednášky trochu opustíme tradiční chronologické dělení dějin a tak začneme na konci 18. století, skončíme v meziválečném období. Ukážeme si, jak se formulovaly feministické politické požadavky a jak se bojovalo za jejich prosazování. Přednáška se bude soustředit hlavně na anglický a americký a feminismus 19. a počátku 20. století, avšak její obsah se dotkne i jiných období a území. Na přednášku bude volně navazovat seminář o měsíc později, který se bude zabývat gender history a ve kterém se podíváme na další vlny feminismu 20. století.
 

 

Vjačeslav Glazov

Jsem studentem magisterského oboru Sociální dějiny na ÚHSD, současně pracuji na Historickém ústavu AV v rámci projektu ExpertTurn. Během mých bakalářských studií mě nejvíce zaujaly právě sociální dějiny, zejména kategorie genderu, kterou jsem se začal více zabývat v posledních letech. V současné době se nejvíce věnuju socialistickému Československu a jeho problému s kriminalitou mládeže. Zároveň jsem aktivním členem Spolku studentů historie FF UK a podílím se na jeho chodu už několik let.

Přejít nahoru