Český novověk I

Tento blok bude věnován období mezi vydáním Vladislavského zřízení zemského a Obnoveného zřízení
zemského. V přednášce budou převládat politické a hospodářské dějiny. Struktura přednášky se bude
pohybovat v mantinelech níže vypsaných bodů.
– Vladislavské zřízení zemské a spory mezi jednotlivými stavy
– Nástup Ferdinanda I. na trůn, očekávání, realita, důsledky
– První stavovské povstání
– Ferdinand Tyrolský a úřad královského místodržitele
– Vláda Maxmiliána II., doba smíru a kompromisu?
– Praha Rudolfa II
– Krize v habsburském době, majestát, vpád Pasovských, Libeňský mír
– Vláda Matyáše I./II. a polarizace společnosti
– Ferdinand II. Počátek doby temna?

Daniel Šťastný

Vystudoval bakalářský obor historické vědy na FF MUNI. Nyní studuje třetím rokem nMgr. obor České dějiny v evropském kontextu na UČD FF UK. Ve svých pracích se věnuje dějinám vybraných středočeských měst v raném novověku. V tomto kontextu se specializuje na fenomény školství, hospodářství a městské správy. Mimo běhání po FF ho lze zastihnout na MFF UK. Tam pracuje jako vědecký pracovník v
laboratoři studií pokročilého multimediálního vzdělávání. Jeho hlavním chlebodárcem je OGAP MFF, kde pracuje jako administrátor projektů MSCA Fellowships CZ a MŠMT INTEREXCELLENCE.

Přejít nahoru