Seminář k obecným dějinám

V rámci toho semináře se seznámíme se třemi pojmy definujícími 17. a 18. století –
absolutismus, osvícenství a osvícenský absolutismus. Poznáte nejen, co tyto pojmy
znamenají, ale jak s nimi jako historici pracovat. Cílem je seznámit se s problémy, které
snaha používat takovéto zastřešující pojmy může způsobovat. Zároveň si ale i poukázat na to,
proč i přes veškeré problémy, tyto pojmy nadále používáme.

Pavel Petric

Jsem studentem doktorského studia na Ústavu českých dějin. Odborně se zabývám
tuberkulózou jako politicko-vědeckým problémem na přelomu 19. a 20. století v prostoru
Rakouska-Uherska s přesahem do Německa. Zároveň se věnuji rozdílům v percepci
tuberkulózy mezi kontinentální Evropou a Britskými ostrovy. Mým sekundárním tématem je
využití počítačových her ve výuce dějepisu.

Přejít nahoru