Obecné soudobé dějiny I.

Obecná přednáška se bude věnovat meziválečným dějinám, tedy rozmezí let 1918-1939.
Zaměřená bude především na dějiny mezinárodních vztahů, tedy na Versailleskou mírovou
konferenci, vznik a vývoj Společnosti národů a Locarnské dohody. Krátce se bude věnovat i
mezinárodním příčinám a důsledkům Velké hospodářské krize a britské zahraniční politice
appeasementu.

Jarmila Šebková

Vystudovala na Ústavu světových dějin FF UK obecné dějiny se specializací na Nejnovější dějiny se
zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů. Dlouhodobě se věnuje meziválečným dějinám, dějinám
appeasementu a šlechtě ve 20. století. V roce 2021 obdržela za svou bakalářskou práci Česká šlechta
a Runcimanova mise, 1938 ocenění na Celostátní studentské vědecké konferenci HISTORIE v Ústí nad
Labem a také Cenu Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. V současnosti dokončuje své studium sociologie
na FF UK.

Přejít nahoru