(Ne)moc městského stavu

V rámci semináře k českým dějinám se návštěvníci detailněji seznámí s důležitými momenty vývoje
městského stavu v Čechách. Cílem semináře je návštěvníky konfrontovat s vybranými editovanými i
needitovanými prameny a na základě jejich rozboru vést diskusi o reálné situaci na české nejen politické
scéně. Vzhledem k povaze problematiky budou objektem zkoumání primárně královská města, a to
v časovém rozmezí let 1500 až 1628. Předpokladem pro kvalitní diskuzi bude nejen nastudování
předložených pramenů, ale i pročtení přiložené literatury.

Daniel Šťastný

Vystudoval bakalářský obor historické vědy na FF MUNI. Nyní studuje třetím rokem nMgr. obor České dějiny v evropském kontextu na UČD FF UK. Ve svých pracích se věnuje dějinám vybraných středočeských měst v raném novověku. V tomto kontextu se specializuje na fenomény školství, hospodářství a městské správy. Mimo běhání po FF ho lze zastihnout na MFF UK. Tam pracuje jako vědecký pracovník v
laboratoři studií pokročilého multimediálního vzdělávání. Jeho hlavním chlebodárcem je OGAP MFF, kde pracuje jako administrátor projektů MSCA Fellowships CZ a MŠMT INTEREXCELLENCE.

Přejít nahoru