První světová válka

Přednáška si klade za cíl přinést přehledný popis příčin, průběhu, důsledků a významu první světové války. Chybět nebude ani český pohled na Velkou válku.
 

 

Tomáš Drábek

Student FF UK Historie – České dějiny v evropském kontextu. Zaměřuje se na dějiny čs. legií, především na kulturní činnost čs. legie v Rusku. Pracovník Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Přejít nahoru