Obecné moderní dějiny II. (1849—1914)

Cílem této přednášky je seznámit se se základními momenty druhé poloviny dlouhého 19.
století. Podíváme se na Krymskou válku, konflikt mezi dvěma východními velmocemi
Ruskem a Osmanskou říší. Dále se podíváme na sjednocovací tendence v Itálii a Německu.
Nezůstaneme ovšem pouze v Evropě. Podíváme se nejen na vývoj ve Spojených státech, ale i
na situaci na Dálném východě, přesněji v Japonsku a Číně skomírající dynastie Čching.

Pavel Petric

Jsem studentem doktorského studia na Ústavu českých dějin. Odborně se zabývám
tuberkulózou jako politicko-vědeckým problémem na přelomu 19. a 20. století v prostoru
Rakouska-Uherska s přesahem do Německa. Zároveň se věnuji rozdílům v percepci
tuberkulózy mezi kontinentální Evropou a Britskými ostrovy. Mým sekundárním tématem je
využití počítačových her ve výuce dějepisu.

Přejít nahoru