Unipolární svět a jeho výzvy

Cílem této přednášky je doplnit obecnou přednášku k závěru 20. století o výklad týkající se formování
unipolárního světa v 90. letech a výzvy s ním spojené během 90. a 00. let. Během přednášky se
budeme věnovat jak dopadu konce studené války na svět, tak tomu, jak americká vize či její absence
určila podobu dnešního světa. S tím neodmyslitelně souvisí i výzvy, kterým americký neoimperiální
systém čelil a dodnes čelí. Mezi ty patří vzestup terorismu a narkomafie, postupně eskalující
klimatická krize a v neposlední řadě také objevení se alternativ a rivalů k americkému systému a vizi
modernity.

Vojtěch Šimák

Dokončil jsem magisterské studium na Ústavu světových dějin se specializací v nejnovějších dějinách a v současnosti pokračuji na studiu doktorském. Ve své diplomové práci jsem se věnoval terorismu v Itálii a Irsku v období těsně po první světové válce. Nyní se zaměřuji na výzkum politického násilí a
terorismu po druhé světové válce v regionu středovýchodní a východní Evropy. Zároveň také pracuji jako kurátor vexilologie na Vojenském historickém ústavu. Krom historie mezi mé koníčky patří čtení i psaní fantasy a sci-fi, deskovky, larp a v neposlední řadě vaření. Na přípravkách učím dějiny druhé půlky 20. století se zaměřením na Studenou válku a post-studenoválečnou transformaci v 90. letech.

Přejít nahoru