Český středověk II

Přednáška se bude zabývat českými dějinami mezi lety 1306 a 1526. Hlavním cílem
 bude shrnout politické dění v českých zemích v evropském kontextu a zdůraznit déle
trvající trendy a jejich vývoj. Jde o dost široké časové období, a proto vynecháme otázku husitství,
kterému se bude věnovat specializační přednáška.

Vašek Paděra

Jsem studentem prvního ročníku navazujícího magisterského
studia na Ústavu českých dějin se specializací na starší dějiny. Od bakalářského studia se zaměřuji na české pozdně středověké dějiny s důrazem na husitství. Letos na přípravných kurzech budu přednášet
poprvé, a to české dějiny od roku 1306 do nástupu Habsburků.

Přejít nahoru