Vznik Rakouska-Uherska

Přednáška bude doplněním předchozí lekce a bude dokreslovat vývoj v habsburské monarchii druhé poloviny 19. století skrze zaměření na vznik dualismu. Výklad bude veden od příčin až po důsledky vzniku dualismu včetně dalších emancipačních snah. Bude rozebrán též systém nového soustátí po jeho funkční a právní stránce. Spolu s tím budou zmíněny rozdíly mezi částmi soustátí a zároveň jeho jednotící prvky.

Klára Brtková

Jsem studentkou 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Historie – české dějiny v evropském kontextu, bakalářské studium jsem absolvovala dvouoborově spolu s archivnictvím a pomocnými vědami historickými. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala recepci prusko-rakouské války roku 1866 ve vzpomínkách dobových aktérů. V historicko-antropologickém přístupu a v analýze ego-dokumentů bych nyní ráda pokračovala ve své diplomové práci, ve které se plánuji podívat na rakouský dobrovolnický sbor v Mexiku v letech 1864 až 1867. Kromě toho se zajímám o napoleonské války (nikoli však optikou Ridleyho Scotta) nebo o první světovou válku. Ve volném čase nejraději cestuji, nebo se věnuji tanci, četbě, poslechu hudby či pečení.

Přejít nahoru