Pohledy na středověk

Specializační přednáška se bude výhradně zabývat otázkou husitství a to především v pohledu
na věrouku a politiku husitských struktur 15. století. Pro kontext problematiky prozkoumáme i starší
hereze a myšlenkové proudy, které husity ovlivnily a projevovaly se i po skončení husitských válek.
Nemine nás ani chronologický popis průběhu husitských válek a samozřejmě také prozkoumáme
dopad husitství na české království v druhé polovině 15. a počátku 16. století.

Vašek Paděra

Jsem studentem prvního ročníku navazujícího magisterského
studia na Ústavu českých dějin se specializací na starší dějiny. Od bakalářského studia se zaměřuji na české pozdně středověké dějiny s důrazem na husitství. Letos na přípravných kurzech budu přednášet
poprvé, a to české dějiny od roku 1306 do nástupu Habsburků.

Přejít nahoru