VZPOMÍNÁNÍ ULICE

Výcházka především novodobou historií centrální Prahy. Projdeme si existující i zaniklé pomníky bojovníků, osvoboditelů a obětí nejen 2. světové války. Podíváme se také na architektonické a symbolické proměny ulic města. Povíme si něco o lidské a historické paměti. Zpětně přiznaná fabulace součástí exkurze!

Mgr. Vlastimil Křišťan

Absolvent FF UK Historie – Světové dějiny. Vojenský historik se zaměřením na kulturní reprezentace konfliktů. Pracovník Muzea čs. legií

Bc. Tomáš Drábek

Student FF UK Historie – České dějiny. Zaměřuje se na legionářskou kulturu. Pracovník Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Přejít nahoru