Specializační přednáška

Specializační přednáška se ve své první části zaměří na totalitní režimy napříč evropskými
státy. Přednáška představí totalitní režimy v různých státech (stalinismus v Sovětském svazu,
fašismus v zemích jako Německo, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Polsko), jejich vznik i vývoj.
Druhá část přednášky se bude stručně věnovat příčinám a důsledkům druhé světové války.

Jarmila Šebková

Vystudovala na Ústavu světových dějin FF UK obecné dějiny se specializací na Nejnovější dějiny se
zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů. Dlouhodobě se věnuje meziválečným dějinám, dějinám
appeasementu a šlechtě ve 20. století. V roce 2021 obdržela za svou bakalářskou práci Česká šlechta
a Runcimanova mise, 1938 ocenění na Celostátní studentské vědecké konferenci HISTORIE v Ústí nad
Labem a také Cenu Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. V současnosti dokončuje své studium sociologie
na FF UK.

Přejít nahoru