Seminář k obecným dějinám

Tento seminář se bude zabývat otázkou, jak my, jakožto moderní lidé, pohlížíme a vnímáme
středověk. Hlavním zdrojem pro toto zkoumání bude Váš pohled a zkušenosti, které jste nabyli ať už
na přípravných kurzech, výstavách, prohlídkách památek, čtením historické literatury, koukáním na
filmy, hraním digitálních her nebo i posloucháním hudby. Tudíž čím víc filmů budete mít nakoukáno,
tím líp.

Vašek Paděra

Jsem studentem prvního ročníku navazujícího magisterského
studia na Ústavu českých dějin se specializací na starší dějiny. Od bakalářského studia se zaměřuji na české pozdně středověké dějiny s důrazem na husitství. Letos na přípravných kurzech budu přednášet
poprvé, a to české dějiny od roku 1306 do nástupu Habsburků.

Přejít nahoru