Francouzská revoluce

Velká francouzská revoluce představuje jeden z nejzásadnějších milníků značících symbolický předěl mezi
ancien régime a moderní dobou. Cílem této přednášky je představit posluchačům vývoj ve Francii mezi lety
1789 a 1804. Hlavní pozornost bude soustředěna na politické události, jako je nastínění nejdůležitějších příčin,
prvních let revoluce (vydání Deklarace práv člověka a občana, vznik konstituční monarchie, vyhlášení
republiky), období teroru, vláda Direktoria a vzestup Napoleona Bonaparte k moci a vyhlášení císařství.
Zaměříme se však i na významné kulturní a sociální aspekty jednotlivých období (revoluční svátky a kalendář,
kult Jeana Paula Marata…)

Petra Hanáková

Jsem studentkou oborů Historie-české dějiny v evropském kontextu a Germanistika. Zajímám se tedy především
o kulturní, sociální a literární dějiny osvícenství a počátku národního obrození v německojazyčném prostoru, což
jsou v tomto období i české země. Moje srdcové záležitosti jsou především Josef II. a jeho reformy a německá
(hlavně braková) literatura pozdního osvícenství.

Přejít nahoru