Specializační přednáška

Specializační přednáška bude navazovat na přednášku k českým dějinám I. S tím, že se však zaměříme hlavně na sociální dějiny. Jejím obsahem bude poskytnutí informací o stavu společnosti v první půlce 20. století a o sociálních a společenských krizích, kterým lidé v dané době čelili. Součástí budou i zaslané texty a diskuze nad nimi.

Eliška Farová

Na bakaláři vystudovala obecnou historii a následně studium zakončila magistrem na Ústavu českých dějin na FF UK se specializací na moderní a soudobé české dějiny. Mezi její odborné zájmy patří sociální dějiny, dějiny žen a venkova, gender history a dějiny školství.

Přejít nahoru