Seminář k obecným moderním dějinám

Cílem semináře bude interaktivní formou představit dílčí problematiku evropských obecných dějin v období 18. a 19. století. Tento seminář se bude primárně zabývat problematikou otroctví – jeho fungováním v evropských koloniálních impériích, jeho vlivem na evropskou i mimoevropskou společnost a morálními otázkami, jež tato instituce v jejich rámci podněcovala. Hlavní důraz bude kladen na představení myšlenkového a intelektuálního světa otrokářů a abolicionistů v západní Evropě na přelomu 18. a 19. století, na představení jejich smýšlení a na popsání základů lidskoprávního diskurzu, který se v této době začal prolínat do mezinárodního práva. 
 

 

Lucie Dvořáková

Jsem absolventkou bakalářského oboru Historie – evropská studia na FF UK, kde jsem úspěšně obhájila bakalářskou práci na téma Vídeňského kongresu. Od něj jsem se posunula k lidskoprávní problematice a evropského abolicionismu na přelomu 18. a 19. století. Aktuálně jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia historie na Ústavu světových dějin a Ústavu politologie (ano, jeden obor mi nestačil). Ve volném čase se věnuji sběratelství, ráda cestuji, fotím, vařím a mou vášní je poznávání plodů české i světové divadelní a filmové kultury.

Přejít nahoru