Třetí republika

Tematická přednáška se zaměřuje na krátké, ovšem dynamické a pozoruhodné období v letech
1945-1948 v Československu. Třetí republika je často chápána jako krátké období existence
demokratického zřízení mezi osvobozením Československa a únorovými událostmi roku
1948. Toto krátké období je ovšem daleko komplexnější a složitější, stačí si jen uvědomit, že
během něj byly položeny mnohé základy k pozdější mnohem radikálnější přeměně
společnosti a hospodářství. Přednáška proto představí třetí republiku v celé její šíři
(politickou, sociální, kulturní, ekonomickou), a to včetně mocenského zvratu roku 1948.

Martin Jelínek

Je doktorandem Ústavu českých dějin FF UK. Dlouhodobě se zaměřuje se na dějiny sociální demokracie, osobnost Antonína Zápotockého a dějiny Jugoslávie. Za svou bakalářskou práci
o Antonínu Zápotockém obdržel v roce 2020 Cenu Edvarda Beneše. V diplomové práci se zabýval fenoménem československého turismu v socialistické Jugoslávii. Je zaměstnancem Národního muzea, kde působí na Numismatickém oddělení. Právě numismatika patří, spolu
s železnicí, četbou a cestováním na Balkán mezi jeho největší záliby.

Přejít nahoru