Obecné soudobé dějiny II

Tato přehledová přednáška představí hlavní témata a události světových dějin v období od konce
druhé světové války po období détante a první vrchol evropské integrace. V přednášce se zaměříme
na dějiny euroatlantického prostoru s přesahem do mimoevropských oblastí v kontextu studené
války a událostí v Evropě či USA. Studené válce bude věnována následující specializační přednáška,
přesto bude společně s evropskou integrací a dekolonizací sloužit jako hlavní rámec přednášky.

Vojtěch Šimák

Dokončil jsem magisterské studium na Ústavu světových dějin se specializací v nejnovějších dějinách a v současnosti pokračuji na studiu doktorském. Ve své diplomové práci jsem se věnoval terorismu v Itálii a Irsku v období těsně po první světové válce. Nyní se zaměřuji na výzkum politického násilí a
terorismu po druhé světové válce v regionu středovýchodní a východní Evropy. Zároveň také pracuji jako kurátor vexilologie na Vojenském historickém ústavu. Krom historie mezi mé koníčky patří čtení i psaní fantasy a sci-fi, deskovky, larp a v neposlední řadě vaření. Na přípravkách učím dějiny druhé půlky 20. století se zaměřením na Studenou válku a post-studenoválečnou transformaci v 90. letech.

Přejít nahoru