Modul I: Středověk

Od zániku Římské říše po objevení Ameriky

Od 5. do 15. století.

I. výukový den modulu (27. 1. 2024)

Obecný středověk - Západ I (476 až 900)

10:00 až 11:30

Specializační přednáška

11:40 až 13:10

Český středověk I

14:10 až 15:40

Specializační přednáška

15:50 až 17:20

II. výukový den modulu (3. 2. 2024)

Obecný středověk - Západ II

10:00 až 11:30

Život ve středověku

11:40 až 13:10

Český středověk II

14:10 až 15:40

Specializační přednáška

15:50 až 17:20

III. výukový den modulu (10. 2. 2024)

Obecný středověk – Východ I

10:00 až 11:30

Mezi východem a západem - Křížové výpravy a Byzanc

11:40 až 13:10

Obecný středověk – Východ II

14:10 až 15:40

Obecný středověk - Západ III

15:50 až 17:20

IV. výukový den modulu (17. 2. 2024)

Seminář k českým dějinám

10:00 až 11:30

Seminář k obecným dějinám

11:40 až 13:10

Arabský svět a počátky islámu

14:10 až 15:40

Exkurze ke středověku

15:50 až 17:20

Přejít nahoru