Studená válka

Porozumění studené válce jako dějinnému fenoménu i analytickému rámci je naprosto zásadní pro
pochopení dějin světa ve druhé polovině 20. století. Konflikt jako takový však sahá hlouběji a stejně
jako geopolitické soupeření USA a SSSR představuje ideologický konflikt mezi americkým
kapitalismem a sovětskou vizí socialismu. Tato specializační přednáška se zaměří na Studenou válku
jako takovou, její kořeny, pozadí a soudobou podobu jejího zkoumání.

Vojtěch Šimák

Dokončil jsem magisterské studium na Ústavu světových dějin se specializací v nejnovějších dějinách a v současnosti pokračuji na studiu doktorském. Ve své diplomové práci jsem se věnoval terorismu v Itálii a Irsku v období těsně po první světové válce. Nyní se zaměřuji na výzkum politického násilí a
terorismu po druhé světové válce v regionu středovýchodní a východní Evropy. Zároveň také pracuji jako kurátor vexilologie na Vojenském historickém ústavu. Krom historie mezi mé koníčky patří čtení i psaní fantasy a sci-fi, deskovky, larp a v neposlední řadě vaření. Na přípravkách učím dějiny druhé půlky 20. století se zaměřením na Studenou válku a post-studenoválečnou transformaci v 90. letech.

Přejít nahoru