Obecný středověk – Východ II

V první části přednášky se budeme věnovat pozdním byzantským dějinám, především vzniku Nikájského císařství a posléze nástupu dynastie Palaiologovců na znovusjednocený byzantský trůn. Blok bude zakončen pádem byzantské říše v roce 1453. V druhé části hodiny si přiblížíme téma formování ruského státu ve středověku po zániku Kyjevské Rusi. Probereme politiku Alexandra Něvského, Dmitrije Donského a Ivana III. Velikého. Přednášku uzavře domácí i mezinárodní politika Ivana IV. Hrozného.

Martin Wolf

Jsem studentem 3. ročníku magisterského studia na Ústavu českých dějin, studuji obor České dějiny
v evropském kontextu, zaměřuji se na starší dějiny. V bakalářském studiu jsem navštěvoval též obor
Dějiny antické civilizace na ÚŘLS. Specializuji se především na pozdní středověk, mým hlavním zájmem obecně jsou kulturní dějiny středověku. Především do období pozdního středověku je také zasazena moje diplomová práce, jež se dotýká otázek národnosti, jinakosti a stereotypů ve
středověkých pramenech. Velice se ale zajímám o celý český středověk, o středověkou architekturu, knižní kulturu a výtvarné umění obecně.

Přejít nahoru