Obecný středověk - Západ III

Poslední přednášku o obecném středověku začneme krvavým koncem myšlenky císařského universalismu a plynně navážeme politickým pádem universalismu papežského a s ním souvisejícím vzestupem Francie. S následným vymřením triumfujících Kapetovců se přesuneme do turbulentního období stoleté války, ale i do rozvráceného Španělska a Itálie. S novými mocnými říšskými rody pak přejdeme k občanským válkám západní Evropy a zde výklad politických dějin zakončíme. Ve zbytku přednášky se budeme zabývat fenoménem „podzimu středověku“, vzpourami středověkých měst a odumírání feudalismu.

Přednáška se bude zabývat politickým vývojem „západu“ (Říše, Francie, Anglie, Itálie, Španělsko a částečně i Skandinávie) středověké Evropy v období od poloviny 13. století do konce 15. století.

Cyril Mrázek

Jmenuji se Cyril Mrázek a jsem student třetího ročníku doktorského studia na ÚSD FF UK. Zabývám se dějinami heterodoxních hnutí, náboženských menšin a genderových vztahů ve vrcholném a pozdním středověku. Svou práci píšu o Beghardech, o mužské části středověkého hnutí prostého života a dobrovolné chudoby. Zajímají mě literární zobrazení, kulturní recepce a místo v polemice doby těchto a jiných skupin z ideového okraje středověké společnosti.

Přejít nahoru