Gender history

Tento seminář volně navazuje na přednášku dějiny feminismu, která skončila v meziválečném období. Seminář se zaměří hlavně na druhou a třetí vlnu feminismu a poukáže na posun od feminismu 19. století. V rámci tohoto semináře si ujasníme, co je kategorie genderu, k čemu je užitečná a jak se dá použít v historickém výzkumu.

Vjačeslav Glazov

Jsem studentem magisterského oboru Sociální dějiny na ÚHSD, současně pracuji na Historickém ústavu AV v rámci projektu ExpertTurn. Během mých bakalářských studií mě nejvíce zaujaly právě sociální dějiny, zejména kategorie genderu, kterou jsem se začal více zabývat v posledních letech. V současné době se nejvíce věnuju socialistickému Československu a jeho problému s kriminalitou mládeže. Zároveň jsem aktivním členem Spolku studentů historie FF UK a podílím se na jeho chodu už několik let.

Přejít nahoru